. חנות "עולם חדש" מאפשרת לרכוש באמצעותה מוצרים ולקבל שירותים בדרך קלה, נוחה ומהירה.

2. בעת רכישה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.

3. האתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI-DSS 

4. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות למנהל האתר בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
ניתן לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת החיוב בטלפון / או בוצעה באינטרנט. אתר "עולם חדש" יבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב אותנו בעמלה בגין הפעולה יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

5. אתר "עולם חדש" שומר על פרטיות המשלמים ואינו שומר את פרטי האשראי של המשתמשים.

6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה שלוח מייל ל service@neworldshop.com

7. אתר עולם חדש לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.

8. בגין כל תשלום שיתקבל תישלח למשלם קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס.

9. לאתר "עולם חדש" אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול ספרים תקין בתוקף.

10. המשתמש מצהיר שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18.

11. אתר "עולם חדש" יהא רשאי למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תשלום באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראת דין.
מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים כוזבים במתכוון.
מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

12. מבלי לגרוע מהכתוב לעיל, העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

13. אפשרויות לקבלת ההזמנות: במידה והזמין הלקוח מוצר ושילם עליו דרך האתר, יוכל לבחור אם להגיע ולאסוף את המוצר בתיאום מראש, או לקבל אותו באמצעות דואר ישראל או חברת המשלוחים אתה יש לנו הסכם. האיסוף יהיה ממושב צפרירים שבעמק האלה.

14. שילוח: כל מוצר/שירות שיוזמן דרך האתר וישולם המשלוח בגינו, ישלח ללקוח תוך 14 ימים. זמן ההגעה תלוי בדואר ישראל או בחברת המשלוחים דרכה בחר הלקוח לקבל את המוצר. במידה ויתברר כי המוצר אזל מהמלאי, או אם תהיה כל סיבה הגיונית אחרת לא להוציא את המוצר למשלוח, תבוטל העסקה ויזוכה מלוא הסכום. במקרה זה לא יחויב הלקוח בכל עמלה, ואם בכל זאת חויב בעמלה ע"י חברת האשראי, יקבל החזר.

15. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים