BMS lipo

 • בי אם אס BMS 24v 7s

  בקר BMS איכותי 7S 24V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 13 תאים בטור, במתח נומינאלי של 24V, מתח טעינה 29.4V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 15A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 30A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 24V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 10S 36V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 10 תאים בטור, במתח נומינאלי של 36V, מתח טעינה 42V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 25A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 40A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים למנועים של עד 900W, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 36V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 13S 48V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 13 תאים בטור, במתח נומינאלי של 48V, מתח טעינה 54.6V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 25A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 40A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 48V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 13S 48V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 13 תאים בטור, במתח נומינאלי של 48V, מתח טעינה 54.6V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 20A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 40A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 48V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 7S 24V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 13 תאים בטור, במתח נומינאלי של 24V, מתח טעינה 29.4V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 25A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 40A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 24V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 10S 36V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, זרם מתמשך 30A. הבקר מותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 10 תאים בטור, במתח נומינאלי של 36V, מתח טעינה 42V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 30A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 60A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים למנועים של עד 1080W, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 36V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 4S 14.8V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 7 תאים בטור, במתח נומינאלי של 14.8V , מתח טעינה 16.8V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 15A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 30A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 24V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר. (התמונות להמחשה)

 • בקר BMS איכותי 13S 48V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 13 תאים בטור, במתח נומינאלי של 48V, מתח טעינה 54.6V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 30A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 60A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 48V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 14S 52V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 14 תאים בטור, במתח נומינאלי של 52V, מתח טעינה 58.8V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 40A עם זרם רגעי (פיק של כמה שניות) של 60A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 48-52V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 14S 52V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 14 תאים בטור, במתח נומינאלי של 52V, מתח טעינה 58.8V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 30A עם זרם רגעי (פיק של כמה שניות) של 60A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 48-52V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי (חזק במיוחד) לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 20 תאים בטור, במתח נומינאלי של 72V/74V, מתח טעינה 84V, הבקר יגביל את זרם הפריקה המקסימאלי ל 30A עם זרם רגעי (פיק) של 60A. מיועד לסוללות לאופניים חשמליים מערכות חזקות, לאופנוע חשמלי, רכב חשמלי, למערכות גיבוי אל פסק, ומערכות סולאריות, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 72V / 74V.  לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.

 • בקר BMS איכותי (חזק במיוחד) לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 24 תאים בטור, במתח נומינאלי של 88V, מתח טעינה 100.8V, הבקר יגביל את זרם הפריקה המקסימאלי ל 30A עם זרם רגעי (פיק) של 60A. מיועד לסוללות לאופניים חשמליים מערכות חזקות, לאופנוע חשמלי, רכב חשמלי, למערכות גיבוי אל פסק, ומערכות סולאריות, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 88V.  לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.

 • בקר BMS איכותי (חזק במיוחד) לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 16 תאים בטור, במתח נומינאלי של 14.8V, מתח טעינה 67.2V. זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 30A עם זרם רגעי (פיק) של 60A. מיועד לסוללות לאופניים חשמליים מערכות חזקות, לאופנוע חשמלי, רכב חשמלי, למערכות גיבוי אל פסק, ומערכות סולאריות, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 60V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.
 • בקר BMS איכותי חזק במיוחד, זרם פריקה 150A מתמשך, עם פיק 450A. לאופנועים ורכבים חשמליים בעלי מנועים של 5KW - 10KW. מיועד לבקרת סוללת ליתיום בעלות תאי li-ion, lipo, lithium cobalt oxide, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 14 תאים בטור, במתח נומינאלי של 52V, מתח טעינה 58.8V, הבקר יגביל את זרם הפריקה המקסימאלי ל 150A זרם מתמשך, ויזרים דרכו 450A זרם רגעי (פיק של עד 5 שניות). מיועד לסוללות לאופניים חשמליים מערכות חזקות, אופנועים חשמליים, רכבים חשמליים, למערכות גיבוי, למערכות סולאריות מתקדמות, תאורה, ומערכות כוח שונות. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מפני התחממות.

 • בקר BMS איכותי (חזק במיוחד 160A) לאופנועים ורכבים חשמליים בעלי מנועים של 5KW - 11KW. מיועד לבקרת סוללת ליתיום בעלות תאי li-ion, lipo, lithium cobalt oxide, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 20 תאים בטור, במתח נומינאלי של 72V/74V, מתח טעינה 84V, הבקר יגביל את זרם הפריקה המקסימאלי ל 160A זרם מתמשך, ויזרים דרכו 250A זרם רגעי (פיק של עד 5 שניות). מיועד לסוללות לאופניים חשמליים מערכות חזקות, אופנועים חשמליים, רכבים חשמליים, למערכות גיבוי, למערכות סולאריות מתקדמות, תאורה, ומערכות כוח שונות. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מפני התחממות.

 • בקר BMS איכותי (חזק במיוחד 50A) לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 4 תאים בטור, במתח נומינאלי של 14.8V, מתח טעינה 16.8V. זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 50A עם זרם רגעי (פיק) של 100A. מיועד לסוללת לקלנועיות, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 12V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.

 • בקר BMS איכותי 3.7V לתא בודד li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לתא סוללה יחיד. ניתן לחבר מספר בלתי מוגבל של בקרי סוללה האחד לשני. מתח נומינאלי 3.7V, מתח טעינה 4.2V. זרם פריקה מקסימאלי 2A עם זרם רגעי (פיק) של 4A. מיועד לכל סוללות ה 18650 li-ion הקיימות. מתאים לבניית סוללות קטנות למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת קטנה אחרת שצורכת זרם מועט. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון מתח טעינה.

 • בקר BMS איכותי לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 4 תאים בטור, במתח נומינאלי של 14.8V, מתח טעינה 16.8V. זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 6A עם זרם רגעי (פיק) של 12A. מיועד לסוללת לקלנועיות, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 12V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.

 • בקר BMS איכותי לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 4 תאים בטור, במתח נומינאלי של 14.8V, מתח טעינה 16.8V. זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 30A עם זרם רגעי (פיק) של 60A. מיועד לסוללת לקלנועיות, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 12V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.
 • בקר BMS איכותי 10S 36V לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 10 תאים בטור, במתח נומינאלי של 36V, מתח טעינה 42V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 15A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 25A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים למנועים של עד 540W, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 36V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי 13S 48V בזרם מוגבר של 40A, לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 13 תאים בטור, במתח נומינאלי של 48V, מתח טעינה 54.6V זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 40A עם זרם רגעי (פיק של פחות משניה) של 60A. מיועד לסוללה לאופניים חשמליים, למערכות גיבוי, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 48V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות יתר.

 • בקר BMS איכותי (חזק במיוחד) לסוללת ליתיום בעלת תאי li-ion או lipo, המותאם במיוחד לאיזון תאי הליתיום. בקר סוללה BMS (בי אם אס Battery management System) זה מיועד לסוללה בעלת 16 תאים בטור, במתח נומינאלי של 60V, מתח טעינה 67.2V. זרם הפריקה המקסימאלי שהבקר יגביל יהיה 40A עם זרם רגעי (פיק) של 60A. מיועד לסוללות לאופניים חשמליים מערכות חזקות, לאופנוע חשמלי, רכב חשמלי, למערכות גיבוי אל פסק, ומערכות סולאריות, לתאורה, ולכל מערכת שהמתח הנומינאלי שלה הוא 60V. לבקר הסוללה BMS הגנת זרם, הגבלת זרם הטעינה, ניתוק טעינה במצב מלא, איזון טעינה, וחיישן הגנה מהתחממות.