כתב אחריות לסוללות / אופניים חשמליים / אביזרים / מוצרים 2017-11-06T09:11:28+00:00