הסבר ממצה ופשוט לגבי הפעולה החשמלית של מנוע ובקר באופניים חשמליים.
באופניים חשמליים הספק המערכת החשמלית נקבע ע"י בקר המנוע, ולא ע"י המנוע עצמו.
וידאו מקצועי מבית עולם חדש, עם הסבר מפורט לגבי פעולת המערכת החשמלית, ואיך עובדת הגבלת מהירות והספק.