Project Description

ממש ברגע זה, בעודכם קוראים את המילים האלה, אתם כבר לוקחים חלק בעולם החדש אותו אנחנו יוצרים יחד, כל אחד נותן את מה שיש לו לתת.
יש מי שקוראים באתר ולומדים משהו חדש, יש אנשים שקונים משהו מאיתנו וכך מקדמים את האקולוגיה ואת התחבורה החשמלית בארץ,
חלק מהאנשים מציעים רעיונות, ויש מי שעובדים איתנו ותורמים את זמנם על בסיס קבוע.

כל אחד נותן את מה שיש לו ומקבל את מה שהוא צריך.