התקנת סוללות לקורקינט איגל / קופר ואחרים – חיוב עבודה בלבד
ההתקנה כוללת את העבודות הבאות:

  • פירוק הסוללה הישנה
  • התקנה וקיבוע של הסוללה החדשה (לא כולל התאמות מיוחדות)
  • חיבור והלחמת חוטי פריקה וטעינה – חיבורים באמצעות הלחמות
  • בדיקת תקינות

מבצעים התקנות רק לסוללות שנרכשו מעולם חדש